donderdag 31 januari 2013

Tegenvaller


Weer een maand verder, en opnieuw een waarde om in mijn PSA grafiekje te tekenen. Stand van zaken van 30 januari 2013 en helaas zet de dalende lijn zich niet voort. 
PSA verloop 30 januari 2013
 Gemeten is 34, op 27 december was het 32,5. Geen enkele reden om het behandelplan te gaan veranderen, alleen wel een flinke tegenvaller.
Een lichte stijging zelfs of zoals dat in doktersjargon zo mooi heet 'het lijkt er op dat de PSA zich aan het stabiliseren is'.

Voldoende reden om het toch wat hogerop te gaan zoeken; in goed overleg met de uroloog van het Diakonessenhuis is het kloeke besluit genomen om de verdere controles in het Radboud in Nijmegen te gaan doen. Belangrijkste overweging daarbij is dat het dan ook mogelijk is om aan klinische trials mee te doen.Bovenstaand plaatje van Facebook afgehaald om (achteraf) de blogberichten alsnog aan te maken.

De toelichting per e-mail was:
 
De knoop is definitief doorgehakt: ik ga met mijn zorgvraag naar het St. Radboud in Nijmegen (RUCO). De besluitvorming werd nogal geholpen door het feit dat de laatste meting van de PSA uitwees dat deze aan het stabiliseren is, niet meer verder aan het dalen.
Vorige week is er opnieuw gemeten, daar kwam 34 uit. Op 27 december was het 32,5, Geen significante daling dus wat ik eigenlijk wel gehoopt had, een lichte stijging zelfs. In dokterstermen heet 't dan "dat de PSA zich lijkt te stabiliseren". Zie ook plaatje. Voorlopig is er geen reden om het ingeslagen behandelpad drastisch te gaan wijzigen, ga ik verder met de (anti-)hormoonbehandeling die Utrecht (Diaconessenhuis)  is begonnen. 

De keuze om naar Nijmegen te gaan werd hierdoor heel simpel. Moet er toch rekening mee houden dat er eerder dan ik gehoopt had met aanvullende medicatie gewerkt gaat worden; in een academisch ziekenhuis zijn er dan  meer mogelijkheden dan in het Diaconessenhuis. Gaf de uroloog ook heel ruiterlijk toe. De uroloog zorgt voor overdracht en zo, gaat allemaal wat makkelijker dan wanneer ik dat zelf moet gaan regelen.

En verder: zowel huis- als bedrijfsarts gesproken afgelopen week. Die beiden van mening zijn dat ik het goed doe. Veel sporten is belangrijk, ambitieuze plannen maken en niet gaan zitten somberen: adviezen die ik braaf opvolg. Vooral omdat het leuk is, zeker de vooruitzichten op Oeganda en Thailand. En zelfs in het sporten heb ik lol (zeker nu ik er iedere keer een ontspannend rondje in de sauna achter aan knoop!). Super-productief voor ING ben ik niet maar ik doe wel degelijk nog een hoop op basis van de oude vertrouwde routine (en dus is ook de bedrijfsarts ook tevreden).

Hoe nu verder: even afwachten wat Nijmegen gaat doen. Daar zal op korte termijn wel een intake volgen, mogelijk met opnieuw bepaling PSA. Het onderdrukken van testosteron aanmaak (wat nu het beleid is) wordt sowieso voortgezet. Waarop Nijmegen de regie verder heeft, dus gaat bepalen wat de volgende (aanvullende) stap(pen) op termijn kunnen zijn.
Afgelopen week nog wel mijn driemaandelijkse prikpil gehaald, of ik dat wat radicaler op ga lossen (middels (sub)capsulaire orchidectomie, Google weet dat vast wel te voorzien van een platte Nederlandse omschrijving!) kan ik dan in Nijmegen ook overleggen.

Resumerend: tegenslag dus, ik had graag een ander getal gehoord vandaag maar ga nu met volle energie verder op de paden die het Radboud uit ga zetten.
En allereerst vanmiddag weer naar de sportschool (en sauna).